Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là?

Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Alanin (CH3-CH(NH2)-COOH) không làm quỳ tím chuyển màu

Metyl amin (CH3NH2) và Lysin (H2N[CH2]4CH(NH2)COOH) làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Axit glutamic (HOOC-[CH2]-CH(NH2)-COOH) là quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn