Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO

Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42-và x molOH- . Dung dịch Y có chứa ClO4-,NO3-và y mol H+; tổng số mol ClO4-,NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn