Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế

Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn