Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm chúng hút nhau một lực 10-5

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm chúng hút nhau một lực 10-5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm, chúng hút nhau một lực 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6N thì chúng phải đặt cách nhau


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không:       (F=kfrac{left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} right|}{{{r}^{2}}}={{10}^{-5}}N)

Lực tương tác lúc sau giữa hai điện tích điểm: (F'=kfrac{left| {{q}_{1}}{{q}_{2}} right|}{r{{'}^{2}}}={{2,5.10}^{-6}}N)

Vì F = 4F’ nên r’ = 2r = 2.4 = 8cm

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn