Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện

Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i_{1} và i_{2} được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn