Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 4{q_{1}}^{2}+{q_{2}}^{2} = 1,3.10^{-17} , q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9C và 6mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn