Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng  

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn sóng

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Phương pháp: Định nghĩa hai nguồn kết hợp

Hai nguồn kết hợp là 2 nguồn có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn