Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C.

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng có cùng tần số, dao động cùng phương và độ lệch pha không đổi theo thời gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn