Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguồn sóng cơ kết hợp S1 S2 ở trên mặt nước cách nhau 20 cm dao động cùng pha cùng biên độ theo

Hai nguồn sóng cơ kết hợp S1 S2 ở trên mặt nước cách nhau 20 cm dao động cùng pha cùng biên độ theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguồn sóng cơ kết hợp S1, S2 ở trên mặt nước cách nhau 20 cm dao động cùng pha, cùng biên độ, theo phương vuông góc với mặt nước, có bước sóng 3 cm. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách S1, S2 lần lượt 16 cm, 25 cm. Xét điểm S'2 trên đường thẳng S1S2 cách S1, S2 lần lượt là 30 cm, 10 cm. Trong khoảng S2S'2 số điểm có thể đặt nguồn S2 để điểm M dao động với biên độ cực đại là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét tam giác MS1S2  có MS1 = 16cm, MS2 = 25cm. Ta có:

(sqrt{{{16}^{2}}-M{{H}^{2}}}+sqrt{{{25}^{2}}-M{{H}^{2}}}=20Rightarrow MH=16cm)

Vậy MS2=  33,3cm;

Tại M có cực đại giao thoa: MO – MS1 = kλ

Vì O nằm trên khoảng S2S2’ nên

                        (M{{S}_{2}}-M{{S}_{1}}<klambda <M{{S}_{2}}'-M{{S}_{1}}Rightarrow 25-16<3k<33,3-16Rightarrow 3<k<5,7)

Có hai giá trị k nguyên ứng với hai lần nguồn tạo ra tại M dao động với biên độ cực đại 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn