Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hàm số y = x^4 - 8x^2 - 4 nghịch biến trên các khoảng.

Hàm số y = x^4 - 8x^2 - 4 nghịch biến trên các khoảng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = {x^4} - 8{x^2} - 4) nghịch biến trên các khoảng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TXĐ: (D = R). Ta có: (y' = 4{x^3} - 16x < 0 Leftrightarrow 4xleft( {{x^2} - 4} right) < 0 Leftrightarrow x in left( { - infty ; - 2} right) cup left( {0;2} right)).

Vậy hàm số nghịch biến trên (left( { - infty ; - 2} right)) và (left( {0;2} right)).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn