Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 =

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z<sub>1 </sub>=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 = (frac{sqrt{3}-i}{1-sqrt{3}i})^{n} là số thực và z2 = (frac{5-i}{2-3i})^{n-2} là số ảo.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có = + i = cos+isin

Suy ra z1 = = = cos + isin

Do đó z1 là số thực ⇔ sin = 0 ⇔ n = 6k, với k nguyên dương.

Ta cũng có = 1 + i = √2(cos + isin).

Suy ra z2 =

             = √2n+2(cos + isin)

Do đó z2 là số ảo ⇔ cos = 0 ⇔ n + 2 = 4l + 2 ⇔ n = 4l, với l nguyên dương.

Từ đó ta suy ra số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa mãn bài toán là n = 12.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn