Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ số của đơn thức - 6x^2y^3 là:

Hệ số của đơn thức - 6x^2y^3 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ số của đơn thức ( - 6{x^2}{y^3}) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hệ số của đơn thức ( - 6{x^2}{y^3}) là ( - 6)

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn