Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là

Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Etilen làm mất màu dung dịch nước Br2

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn