Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn