Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H<sub>2</sub>O thu được du

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H<sub>2</sub>O thu được du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O thu được dung dịch A. Sục khí CO2 vào dung dịch A, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như sau:

Giá trị của x là:

   


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : A

Dựa vào đồ thị :

Tại số mol của CO2 là x và 15x đều tạo cùng lượng kết tủa

+) tại nCO2 = x ( đồ thị đi lên) => kết tủa tăng => OH-

=> nCaCO3 = x = nCO2

+) Tại nCO2 = 15x( đồ thị đi xuống) => kết tủa tan dần => CO2 dư

=> nCaCO3 = nOH – nCO2

Lại có : nOH = 2nCa(OH)2 = 2nCaO = 0,4 mol

=> x = 0,4 – 15x => x = 0,025 mol

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn