Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 1M (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch A và một khí không màu hoá nâu trong không khí là sản phẩm khử duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng là (biết đã lấy dư 10% so với lượng cần thiết):

     


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khí không màu hóa nâu trong không khí là NO

Bảo toàn e : 3.nFe = 3nNO => nNO = 0,1 mol

=> nHNO3 pứ = 4nNO = 0,4 mol

Do lượng axit đã dùng dư 10% so với lượng phản ứng nên ta có: 

=> nHNO3 bđ = 0,4 + 0,4.10% = 0,44 mol

=> Vdd HNO3 = 0,44 lit = 440 ml

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn