Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Học kì I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kì II số học sinh giỏi tăng thêm 20%. Số học sinh giỏi của

Học kì I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kì II số học sinh giỏi tăng thêm 20%. Số học sinh giỏi của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Học kì I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kì II số học sinh giỏi tăng thêm 20%. Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số học sinh giỏi tăng thêm trong học kì II là: (20.20%  = 20.frac{{20}}{{100}} = 4) (học sinh)

Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là: (20 + 4 = 24) (học sinh)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn