Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp gồm propin và ankin X có tổng số mol bằng 02 mol phản ứng vừa đủ với 03 mol AgNO3/ NH3. X là

Hỗn hợp gồm propin và ankin X có tổng số mol bằng 02 mol phản ứng vừa đủ với 03 mol AgNO3/ NH3. X là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp gồm propin và ankin X có tổng số mol bằng 0,2 mol phản ứng vừa đủ với 0,3 mol AgNO3/ NH3. X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì nAgNO3  > nankin  => X phải là C2H2 (do propin chỉ tác dụng với AgNO3 theo tỉ lệ 1:1)

C2H2: axetilen hoặc etin

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn