Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y (M<sub>X</sub> < M<sub

Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y (M<sub>X</sub> < M<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08mol 3 ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lit O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử ROH + HOR -> R-O-R + H2O

R-O-R = 6.76/0.08 = 84.5

=> ROH = (84.5+18)/2 = 51.25

14n + 18 = 51.25 => n = 2.375

Vậy 2 ancol có số C là 2 và 3, và có thể tính được tỷ lệ là 5:3

Vậy C2H5OH = 0,1 mol phản ứng. C3H7OH = 0,06 mol phản ứng.

Ancol hay ete đốt cháy đều ra số mol CO2 và nước giống nhau vì đều là CnH2n+2O và sản phẩm của qúa trình tạo ete là nước mà nước thì không cần đốt.

Ta có hệ : 46x + 60y = 27,2 ; 3x + 4,5y = 1,95

=> x = 0,2 ; y = 0,3

=> H% lần lượt là 50% và 20%

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn