Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>H<sub

Hỗn hợp X gồm C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 3,82g hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 20,8g brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít(đktc) hỗn hợp X được 47,52g CO2 và m (g) nước. Giá trị của m gần nhất là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét : 3,82g X : với số mol các chất lần lượt là x ; y ; z ; t

.nBr2 = 2nC2H2 +nC3H6 = 2x + y = 0,13 mol  (1)

.mX = 26x + 42y  + 58z + 2t = 3,82g (2)

Xét 0,6 mol X gấp a lần lượng chất trong 3,82g X

,nX = a.(x + y + z + t) = 0,6 mol (3)

.nCO2 = a.(2x + 3y + 4z) = 1,08 mol (4)

Lấy 14.(4) + 2.(3) => a.(30x + 44y + 58z + 2t) = 16,32g (5)

Lấy (1) + 2.(2) => 30x + 44y + 58z + 2t = 4,08g(6)

Lấy (5) : (6) => a = 4

=>0,6 mol X có khối lượng m = 4.3,82 = 15,28g

Bảo toàn khối lượng : mX = mC + mH => nH = 2,32 mol

=> mH2O = 20,88g

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn