Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm etan, propen, benzen và axit propanoic. Đốt ch

Hỗn hợp X gồm etan, propen, benzen và axit propanoic. Đốt ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm etan, propen, benzen và axit propanoic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 4,592 lít O2 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 4,3 gam. Đun nóng dung dịch thấy xuất hiện thêm kết tủa. Phần trăm khối lượng của axit propanoic trong X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X gồm C2H6 ; C3H6 ; C6H6 ; C3H6O2 ( các chất đều có số H = 6)

, nCa(OH)2 = 0,1 mol ; nCaCO3 = 0,05 mol 

=> mdd tăng = (mCO2 + mH2O) – mCaCO3 = 4,3g => mCO2 + mH2O = 9,3g

Bảo toàn khối lượng : mX = mCO2 + mH2O – mO2 = 9,3 – 32.0,205 = 2,74g

+) Nếu OH- dư => nCaCO3 = nCO2 = 0,05 mol => nH2O = 0,392 >> nCO2(L)

+) Nếu có tạo HCO3- => nCO3 = nOH – nCO2 => nCO2 = 0,15 mol => nH2O = 0,15

Bảo toàn O : nO(X) = 2nC3H6O2 = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,04 mol

=> nC3H8O = 0,02 mol => %mC3H6O2 = 54,01%

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn