Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kết quả khi rút gọn phân số 8.2 - 8.516 là:

Kết quả khi rút gọn phân số 8.2 - 8.516 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết quả khi rút gọn phân số (frac{{8.2 - 8.5}}{{16}}) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(frac{{8.2 - 8.5}}{{16}} = frac{{8.(2 - 5)}}{{16}} = frac{{ - 3}}{2})

 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn