Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi cho 005 mol hoặc 035 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 đều thu được cùn

Khi cho 005 mol hoặc 035 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 đều thu được cùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 đều thu được cùng một lượng kết tủa. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Với số mol CO2 khác nhau mà thu được cừng khối lượng kết tủa chứng tỏ khi nCO2 = 0,05 mol thì kết tủa chưa bị hòa tan; còn khi nCO2 = 0,35 mol thì kết tủa bị hòa tan một phần:

- Khi nCO2 = 0,05 mol: CO2 phản ứng hết, Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,05 → 0,05     →   0,05 mol

- Khi nCO2 = 0,35 mol:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,05 ← 0,05  ←        0,05

2CO2    +        Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

(0,35- 0,05) →  0,15

Vậy a = 0,05 + 0,15 = 0,2 mol

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn