Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho một este X thuỷ phân trong môi trường kiềm thu được

Khi cho một este X thuỷ phân trong môi trường kiềm thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho một este X thuỷ phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi một rượu Z . Đem chất rắn Y tác dụng với dd H2SO4 đun nóng thu được axit axetic . Còn đem oxy hoá rượu Z  thu được anđehit T ( T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1:4). Vậy công thức cấu tạo của este X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   Rõ ràng T là HCHO nên rượu Z phải là CH3OH

=> Loại B và D.

Xét chất rắn Y đung trong H2SO4 thu được axit axetic, bảo toàn cacbon => Y phải là CH3COONa

=> X là CHCOOCH 

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn