Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi có nguyệt thực thì?

Khi có nguyệt thực thì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi có nguyệt thực thì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

Ý kiến của bạn