Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi con lắc đơn dao động trong chân không thì

Khi con lắc đơn dao động trong chân không thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi con lắc đơn dao động trong chân không thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn