Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X (C, H, O) thì thấy n

Khi đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X (C, H, O) thì thấy n<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X (C, H, O) thì thấy nX = nCO2 – nH2O. X có thể là chất nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nX = nCO2 – nH2O. => X có 2 pi trong phân tử

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn