Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu gen của P lạo ti lệ 11 : 1 nói trên là I. AAaa X Aa.  

Kiểu gen của P lạo ti lệ 11 : 1 nói trên là I. AAaa X Aa.  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu gen của P lạo ti lệ 11 : 1 nói trên là
I. AAaa X Aa.             II. AAaa X Aaaa.                    III. AAaa X Aaa.
IV. Aaa X Aa.             V. AAa X Aaa.                       VI. AAa X Aaaa.
Phương án đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 xuất hiện loại kiểu hình quả chua bằng  = =

+ Cá thể ở P, tạo giao tử  chiếm  loại giao tử mang gen lặn có thể có kiểu gen AAaa (thế tứ bội), AAa (thể lệch bội).

+ Cá thể P, tạo giao tử chiếm loại giao tử mang gen lặn có thế có kiểu

gen là Aaaa (thể tứ bội), Aaa (thể lệch bội), Aa (thể lưỡng bội).

+ Vậy có tất cá 3 phép lai cho ti lệ kiểu hình 11 cây quả ngọt : 1 cây quả chua như sau: 

 AAaa x  Aaaa ; AAaa x  Aa;  AAaa x Aaa.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn