Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến nhiễm sắc thể là:

Đột biến nhiễm sắc thể là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến nhiễm sắc thể là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến nhiễm sắc thể là biến đổi về số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc NST là những tahy đổi trong cấu trúc của NST

Biến đổi về số lượng NST gồm đột biến lệch bội ( biến đổi 1 hoặc 1 vài cặp NST) và đội biến đa bội ( bộ  NST tăng theo bội số n hoặc 2n)

Đáp án D là đúng và bao quát nhất

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn