Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tuổi sinh lí là :

Tuổi sinh lí là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tuổi sinh lí là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tuổi sinh lí là  tuổi thọ của loài sống theo lí thuyết tính từ lúc sinh ra cho đến lúc chết vì già

Tuổi sinh thái là tuổi thọ của loài tính từ lúc sinh ra cho đến lúc chết ( chết vì cá nhân tố sinh  thái ) 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn