Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt lu

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt lu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân   :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn