Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lập CTHH của các hợp chất sau:  a/ Nhôm clorua do nguyên tố

Lập CTHH của các hợp chất sau:  a/ Nhôm clorua do nguyên tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lập CTHH của các hợp chất sau: 

a/ Nhôm clorua do nguyên tố nhôm (III) và nguyên tố clo (I) tạo thành.

b/ Kẽm (II) và nhóm PO4  (III)

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Viết được CTHH: a/  AlCl3

                               b/ Zn3(PO4)2

- Ý nghĩa: a/ AlCl3 cho biết:  chất do 2 nguyên tố là nhôm, clo tạo ra  

                Có 1 nguyên tử Al, 3 nguyên tử Cl trong 1 phân tử của chất. 

                PTK = 27 + 2x 35,5     = 98  đvC

b/ Zn3(PO4)2 cho biết:  chất do 3 nguyên tố kẽm, photpho và oxi tạo ra 

Có 3 nguyên tử Zn, 2 nguyên tử P, 8 nguyên tử O trong 1 phân tử của chất. 

PTK = 3x65 + 2(31 + (16 x 4))= 385 đvC

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn