Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lập CTHH và tính PTK của  các hợp chất gồm: a/ Fe (III) và

Lập CTHH và tính PTK của  các hợp chất gồm: a/ Fe (III) và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lập CTHH và tính PTK của  các hợp chất gồm:

a/ Fe (III) và nhóm OH

b/  Zn  (II) và nhóm PO4 (III)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) Gọi công thức có dạng : (mathop {Fe}limits^{III} xmathop {(OH)}limits^I y Rightarrow III times x = I times y Rightarrow {x over y} = {I over {III}})

=> chọn x = 1 và y = 3

=> CTHH : Fe(OH)3

Tra SGK hóa 8 bảng 1- trang 42 có : PTK Fe(OH)3 = 56 + (16+1).3 = 107 đvC

b/ Gọi công thức có dạng : (mathop {Zn}limits^{II} xmathop {(S{O_4})}limits^{III} y Rightarrow II times x = III times y Rightarrow {x over y} = {{III} over {II}})

=> chọn x = 3 và y = 2

=> CTHH : Zn3(PO4)2

Tra SGK hóa 8 bảng 1- trang 42 có : PTK Zn3(PO4)2 = 65 + (31+16.4).3 =  385 đvC

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn