Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mạch RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm C biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch điệ

Mạch RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm C biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm C, biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện thế ${u_{AB}} = {U_0}{text{cos}}left( {100pi t - frac{pi }{3}} right)(V)$. Thay đổi R ta thấy khi $R = 200Omega $ thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch. $P = {P_{{text{max}}}} = 100{text{W}}$ và ${U_{MB}} = 200V$ (M là điểm nằm giữa tụ điện và điện trở). Hệ thức đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án B

Ta có: R=200W, Pmax=100W, UMB=200V

${P_{max}} = frac{{{U^2}}}{{2R}} to U = sqrt {{P_{max}}2R}  = 200V$

$frac{U}{{{U_{MB}}}} = 1 to IZ = I{Z_{MB}} leftrightarrow sqrt 2 R = sqrt {{R^2} + {Z_L}^2}  to {Z_L} = R = 200Omega $

Mặt khác: $R = left| {{Z_L} - {Z_C}} right|$

Do cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch: ®ZC>ZL

$R = {Z_C} - {Z_L} to {Z_C} = R + {Z_L} = 2R = 400Omega $

$ to {Z_C} = 2{{text{Z}}_L}$

=> Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn