Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(πt + π/4) (x tính bằng cm t tính bằng s)

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(πt + π/4) (x tính bằng cm t tính bằng s)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(πt + π/4), (x tính bằng cm, t tính bằng s). Trong 15 giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí x = 1cm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của chất điểm: T = 2s

Thấy rằng: t = 15s = 7T + T/2

 

Từ hình vẽ thấy rằng sau thời gian t = 7T + T/2 thì chất điểm đi qua vị trí x = 1 cm số lần là N = 2.7 + 1 = 15 lần

Chọn đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn