Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hỗn hợp X gồm  CH<sub>3</sub>OH, CH<sub>2</sub>=CH-CH<su

Một hỗn hợp X gồm  CH<sub>3</sub>OH, CH<sub>2</sub>=CH-CH<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hỗn hợp X gồm  CH3OH, CH2=CH-CH2OH; CH3CH2OH, C3H5(OH)3. Cho 25,4 gam hỗ hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hỗn hợp X thu được a mol CO2 và 27 gamH2O. Giá trị của a là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nH2.2 = nO(X) = 0,5 mol

Bảo toàn khối lượng : mX = mC(CO2) + mH(H2O) + mO(X)

=> 25,4 = 12a + 3.1 + 16.0,5

=> a = 1,2 mol

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn