Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một khung dây phẳng tròn gồm 50 vòng có bán kính 10 cm đặt t

Một khung dây phẳng tròn gồm 50 vòng có bán kính 10 cm đặt t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một khung dây phẳng tròn gồm 50 vòng có bán kính 10 cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 5/π (T). Từ thông gởi qua khung dây khi véctơ cảm ứng từ  hợp với mặt phẳng khung dây một góc α = 300 bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn