Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một loại nước cứng có chứa các ion: Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3-; trong đó nồng độ của Cl- là 0006 M và HCO3-

Một loại nước cứng có chứa các ion: Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3-; trong đó nồng độ của Cl- là 0006 M và HCO3-

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loại nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-; trong đó nồng độ của Cl- là 0,006 M và HCO3- là 0,01M. Hãy cho biết cần lấy bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,2M để biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm? (coi như các chất kết tủa hoàn toàn).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo BTĐT: 2. (nCa2++ nMg2+) = nCl-+ nHCO3- = 0,006 + 0,01 = 0,016 mol

→ nCa2++ nMg2+ = 0,008 mol

Ta có: nCO3(2-) = nCa2++ nMg2+ = 0,008 mol

→ V = 0,008 : 0,2 = 0,04 lít = 40 ml

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn