Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 02. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một

Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 02. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 0,2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp là 200 V thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đáp án A

 Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là ({{U}_{2}}=frac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}{{U}_{1}}=5.200=1000)V

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn