Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản

Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s . Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn