Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục

Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền trong môi trường đồng chất dọc theo trục Ox có phương trình dao động u = 8cos(2000π.t −20π.x + π/4)mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Vào thời điểm t = 0,0125s, sóng truyền qua vị trí x = 4,5cm với tốc độ truyền sóng v. Giá trị của v bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

  Ta có w = 2000π => f = 1000Hz. Mặt khác: $${{2\pi } \over \lambda } = 20\pi  =  > \lambda  = 0,1cm$$

=> Vận tốc truyền sóng là $$v = \lambda .f = 0,1.1000 = 100cm/s.$$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn