Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với f = 35 Hz. Hai điểm A B trên sợi dây cách nhau 200 cm

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với f = 35 Hz. Hai điểm A B trên sợi dây cách nhau 200 cm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với f = 3,5 Hz. Hai điểm A, B trên sợi dây cách nhau 200 cm dao động vuông pha và trên đoạn AB có hai điểm ngược pha với A; một điểm cùng pha với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điểm B dao động vuông pha với A, trên AB có hai điểm ngược pha với $Ato AB=lambda +frac{lambda }{2}+frac{lambda }{4}=20cm=>lambda =frac{800}{7}cm$ .

Vận tốc truyền sóng $v=lambda f=4m/s$ .

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn