Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/s2 là T/3. Lấy π2 = 10. Tần số dao động của vật là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi gia tốc của vật có độ lớn là 100 cm/s2 thì li độ của vật có độ lớn là x0

Ta có hình vẽ

 

Từ hình vẽ suy ra  ({x_0} = {A over 2} = 2,5cm)

Thay vào công thức  (a = {omega ^2}left| x right| Rightarrow omega  = sqrt {{a over {left| x right|}}}  = sqrt {{{100} over {2,5}}}  = 2sqrt {10}  = 2pi left( {rad/s} right))

Do đó, tần số của dao động là f = ω/2π = 1 Hz

Chọn đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn