Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có li độ dao động lần lượt

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có li độ dao động lần lượt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có li độ dao động lần lượt là x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + π). Biên độ dao động của vật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hai dao động thành phần có độ lệch pha Δφ = π

Biên độ dao động tổng hợp: A2 = A12 + A22 + 2A1A2cosπ = A12 + A22 - 2A1A2 = (A1 – A2)2

Vậy A = |A1- A2|

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn