Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri

Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri _{4}^{9}\textrm{Be} đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli (_{2}^{4}\textrm{He}) và X. Biết prton có động năng K= 5,45MeV, Hạt Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôton và có động năng KHe = 4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kp = 5,45 MeV

Kα = 4 MeV

 

mXKX = mαKα + mPKP

6KX = 4Kα + Kp

 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn