Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ điện bằng

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ điện bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ điện bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 70%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất nơi tiêu thụ nhận được vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao  nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn