Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết: a. Tên và K

Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết: a. Tên và K

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

a. Tên và KHHH của A.

b. Số e của A.

c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a/ A là lưu huỳnh: S

b/ Số e: 16

c/ NTK của S = 32 đ.v.C

NTK của H = 1đ.v.C

NTK của O = 16 đ.v.C

→ vậy nguyên tử S nặng gấp 2 lần nguyên tử O và nặng gấp 32 lần nguyên tử H.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn