Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là

Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn