Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tổng e trong p là 8 . Số e tối đa trong 1 phân lớp p là 6 => 2p6 3p2

=> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

=> X có số thự tự 14 ( 14e = 14p) ; chu kì 3 , nhóm IVA

=>D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn