Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây không đúng

Nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây không đúng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các kim lọai kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy thấp

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn